کشش کلین

عضلات درگیر
چهارسر ران , ساعد
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

ددلیفت ماشین

عضلات درگیر
چهارسر ران , ساعد
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

ددلیفت با کابل

عضلات درگیر
چهارسر ران , ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

جلو بازو دمبل ایستاده (دست برعکس)

عضلات درگیر
ماهیچه دوسر بازویی , ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

جلو بازو دمبل خم ایستاده

عضلات درگیر
ماهیچه دوسر بازویی , ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

جلو بازو با صفحه وزنه

عضلات درگیر
ماهیچه دوسر بازویی , ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

جلو بازو هالتر خم با کش تمرینی (دست جمع)

عضلات درگیر
ماهیچه دوسر بازویی , ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

فشار وزنه در دست

عضلات درگیر
قفسه سینه , ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

نشر از جلو با تک دمبل

عضلات درگیر
شانه ها , ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش مچ دست

عضلات درگیر
شانه ها , ساعد
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کشش هالتر به روی سینه

عضلات درگیر
شانه ها , ساعد
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

صلیب

عضلات درگیر
شانه ها , ساعد
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
مبتدی

پرس شانه با دمبل پهن

عضلات درگیر
شانه ها , ساعد
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
حرفه ای

چرخش صفحه وزنه (راننده ماشین)

عضلات درگیر
شانه ها , ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شراگ یکضرب

عضلات درگیر
ماهیچه ذوزنقه‌ای , ساعد
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

شراگ با دستگاه

عضلات درگیر
ماهیچه ذوزنقه‌ای , ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کلین شراگ

عضلات درگیر
ماهیچه ذوزنقه‌ای , ساعد
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)