شنا دست جمع

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا ساعتی

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشش سینه و جلوی سرشانه

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پرس زنجیر

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

پرس سینه با کابل

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا با توپ بوسو

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس تخت با کش کوتاه

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

پرس تخت با کش تمرینی

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش سینه از پشت سر

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
کششی
سطح
حرفه ای

دور دنیا

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کول با کش تمرینی

عضلات درگیر
ماهیچه ذوزنقه‌ای , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کول با سیم کش

عضلات درگیر
ماهیچه ذوزنقه‌ای , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)