کشش رو به بالا

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

سرشانه نظامی با کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بلند کردن جفت کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کلین با جفت کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

حرکت یکضرب هالتر دست صاف

عضلات درگیر
شانه ها , پایینی پشت
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

صلیب پشت معلق

عضلات درگیر
شانه ها , میانی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

سرشانه هالتر روی میز شیب دار

عضلات درگیر
شانه ها , ماهیچه ذوزنقه‌ای
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرتاب توپ به پشت سر

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

کول دستگاه اسمیت تک دست

عضلات درگیر
شانه ها , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

سرشانه دستگاه اسمیت روی میز شیب دار

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

صلیب برعکس با کشیدن وزنه

عضلات درگیر
شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشیدن وزنه به عقب

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرتاب هالتر با یک دست

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

نشر از جلو با تک دمبل

عضلات درگیر
شانه ها , ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش مچ دست

عضلات درگیر
شانه ها , ساعد
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کشش شانه

عضلات درگیر
شانه ها
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

بلند کردن شانه ها

عضلات درگیر
شانه ها , پشتی بزرگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پرس سرشانه با کش تمرینی

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

چرخش دورانی شانه ها

عضلات درگیر
شانه ها , ماهیچه ذوزنقه‌ای
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پرس الاکلنگی

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

نشر از جلو نشسته

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
کششی
سطح
حرفه ای

پرس سرشانه با کابل نشسته

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش شانه ها ایستاده

عضلات درگیر
شانه ها , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پرتاب توپ و بازگشت

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

کشش هالتر به روی سینه

عضلات درگیر
شانه ها , ساعد
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

مشت زنی

عضلات درگیر
شانه ها , پشتی بزرگ
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

حرکت یکضرب با تک کتل بل با پاهای نامتقارن

عضلات درگیر
شانه ها , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

بلند کردن کتل بل با یک دست با پاهای نامتقارن

عضلات درگیر
شانه ها , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

حرکت یکضرب با تک کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

پوش پرس با تک کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)