پل باسن معلق

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

قدم گذاشتن روی میز و بالا آوردن زانو

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پل باسن با یک پا

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش باسن نشسته

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

باسن نشسته مچ روی زانو

عضلات درگیر
باسن
نوع تمرین
کششی
سطح
حرفه ای

کشش کابل از بین پاها

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

باسن غلتک

عضلات درگیر
باسن
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

پل باسن روی توپ

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

ضربه پا به عقب با کابل

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بردن زانو به داخل شکم

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پل زدن با گردن

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش باسن خوابیده

عضلات درگیر
باسن
نوع تمرین
کششی
سطح
حرفه ای

بلند کردن پا

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

اسکوات روی زانو

عضلات درگیر
باسن , عضلات شکم
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

اسکوات جهشی روی زانو

عضلات درگیر
باسن , عضله دوقلو
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
حرفه ای

رد کردن زانو از روی بدن

عضلات درگیر
باسن
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

بلند کردن باسن با بند

عضلات درگیر
باسن , عضله دوقلو
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
مبتدی

کشش باسن با کش تمرینی

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

ضربه پا به عقب

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پل زدن با باسن همراه با گام برداشتن

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پا زدن به بالا خوابیده روی میز

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

حفظ تعادل روی توپ

عضلات درگیر
باسن , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پل زدن با باسن

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پل باسن با هالتر روی میز

عضلات درگیر
باسن , عضله دوقلو
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

پل باسن با هالتر

عضلات درگیر
باسن , عضله دوقلو
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

کشش مچ روی زانو

عضلات درگیر
باسن
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

ددلیفت پا صاف

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. هالتر را در دست گرفته (کف دست ها رو به پایین باشد ) و بایستید. اگر از وزنه های سنگین استفاده می کنید ،ممکن است نیاز به استفاده از مچ بند داشته باشید.2. صاف ایستاده و پاها را کمتر از عرض شانه از هم باز کنید. زانوها باید کمی خمیده باشند. این وضعیت شروع است.3. در حالی که زانو ها را ثابت و پشت خود را...

ددلیفت رومانیایی

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. برای شروع میله هالتر را هم سطح با باسن نگه دارید. کف دست ها باید رو به پایین باشد. شانه ها را عقب داده ، کمر را کمی به داخل قوس داده و زانوها را اندکی خم کنید. این وضعیت شروع حرکت است.2. تا جایی که می توانید  باسن را عقب داده و به پایین حرکت کنید. مستقیم رو به جلو نگاه کرده و هالتر را نزدیک ...

فیله کمر با یار کمکی

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1.  روی میز تخت دراز کشیده و خود را به انتهای آن بکشید. از یار کمکی بخواهید تا پاهای شما محکم روی میز نگه دارد.این حرکت مشابه فیله با دستگاه (میز فیله)است، با این تفاوت که دامنه حرکتی محدودتری دارد. نکته: تمام بالاتنه شما باید از میز آویزان باشد.2. پشت خود را صاف نگه داشته و دست ها را به شکل ضر...

فیله کمر

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. روی میز فیله کمر دراز کشیده و مچ پاها را زیر پد نگهدارنده محکم کنید.2. ران های خود را روی پد بالایی قرار داده ، به گونه ای که فضای کافی برای خم شدن از ناحیه کمر را داشته باشید.3. پشت خود را صاف نگه داشته و دست ها را به شکل ضربدری در جلوی بدن (یا پشت سر) قرار دهید. این وضعیت شروع حرکت خواهد بود. ن...

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)