دویدن آهسته روی تردمیل

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

1. روی تردمیل قرار گرفته و گزینه مناسب را از فهرست آن انتخاب کنید. اغلب تردمیل ها از قابلیت تنظیم به طور دستی را برخوردارند ، با این حال می توانید از برنامه های پیشفرض موجود در آن برای دویدن استفاده کنید. با وارد کردن سن و وزن خود می توانید مقدار کالری های سوزانده شده را محاسبه کنید.2. تردمیل اثرات ...

اسکوات با هالتر از جلو (دست زیر هالتر)

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. هالتر را روی جایگاه و کمی پایین تر از ارتفاع شانه ها قرار دهید به گونه ای که وقتی زیر آن قرار می گیرید ، زانوها کمی خم شوند. میله هالتر را روی عضلات سرشانه و تقریبا مماس با گلو قرار دهید. فقط انشگت های دست را زیر هالتر قرار دهید (دست را به دور میله حلقه نکنید).3. با وارد کردن فشار به سمت بالا ، ه...

اسکوات با هالتر از جلو (وزنه برداری)

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. هالتر را روی جایگاه و کمی پایین تر از ارتفاع شانه ها قرار دهید به گونه ای که وقتی زیر آن قرار می گیرید ، زانوها کمی خم شوند. میله هالتر را روی عضلات سرشانه و تقریبا مماس با گلو قرار دهید.2. پس از  تنظیم ارتفاع ، وزنه مناسب را روی هالتر جاگذاری کنید. در حالی که آرنج ها را بالا نگه داشته اید و...

پرتاب هالتر

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. هالتر را روی تیکه گاه و در ارتفاعی پایین تر از سطح شانه ها قرار دهید به گونه ای که برای قرار گرفتن  زیر آن نیاز باشد زانوها را کمی کنید. هالتر را روی قسمت جلویی عضله سرشانه و تقریبا در تماس با گلو  قرار دهید. فقط سطح انگشت ها را برای حفظ تعادل با میله تماس دهید.(انشگت ها را حلقه نکنید)....

پرس سرشانه با اسکوات دمبل

عضلات درگیر
شانه ها , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. در وضعیت ایستاده قرار گرفته و یک جفت دمبل را در دست بگیرید. با یک جهش کوتاه و چرخش شانه ها  دمبل ها را تا سطح شانه بالا بیاورید. کف دست ها باید رو به روی هم قرار گرفته باشد. مستقیم به جلو نگاه کنید ، سینه را رو به بالا نگه داشته و پاها را تقریبا به اندازه عرض شانه ها باز کنید. این وضعیت شروع...

بلند کردن و پرس وزنه

عضلات درگیر
شانه ها , باسن
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
حرفه ای

1. بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه از هم فاصله دهید.2. در حالی که پشت راصاف نگه داشته اید،خم شده و هالتر را با دست های کشیده و با فاصله ای کمی بیشتر از عرض شانه در دست بگیرید. کف یکی از دو دست رو به بیرون و دست دیگر رو به داخل باشد.ساق پا را نزدیک هالتر و دست ها را داخل زانو ها قرار دهید. این و...

پرواز دمبل از بین پا

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پشت پا معلق با بند تی آر ایکس

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

ددلیفت پا جمع با دمبل

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

ددلیفت پا جمع با هالتر

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

ددلیفت با دستگاه اسمیت، پا جمع

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کلین قدرتی با دستگاه اسمیت

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

ددلیفت با یک پا

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

ددلیفت رومانیایی با کتل بل

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

ددلیفت رومانیایی با دمبل

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشش همسترینگ با جمع کردن پا

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کلین جفت کتل بل- کف دست باز

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

کلین کتل بل با یک دست

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بلند کردن هالتر یکضرب

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

کشش زانو به سمت سینه

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

ددلیفت با کتل بل روی یک پا

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

صبح بخیر با طناب

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
مبتدی

صبح بخیر (سلام دادن) با کش تمرینی

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
مبتدی

فیله کمر روی توپ با وزنه

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشش سوپرمن(دست و پا به بالا)

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

صبح بخیر(سلام دادن) با هالتر

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

چرخش کمر ایستاده

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

صبح بخیر نشسته

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

کشش سوپرمن با یار کمکی

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

فیله کمر روی میز تخت با مکث

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)