بلند کردن و بالا بردن هالتر بالای سر (حرکت دو ضرب)

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
حرفه ای

1. هالتر را روی زمین نزدیک مچ پاها نگه دارید. کف دست ها را رو به داخل گرفته و دست ها را بیشتر از عرض شانه باز کنید. پشت خود را صاف و سر و سینه را بالا نگه دارید. در حالی که وزن بدن خود را روی پاشنه های پا انداخته اید ، باسن را پایین بیاورید. این وضعیت شروع است.2. با فشار پاشنه پا به زمین ، زانوها را...

کشش باسن با چرخش

عضلات درگیر
همسترینگ , عضلات شکم
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

سلام دادن (صبح بخیر) با هالتر آویزان

عضلات درگیر
همسترینگ , عضلات شکم
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

بلند کردن هالتر بالای سر- از زیر زانو

عضلات درگیر
همسترینگ , عضلات شکم
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
حرفه ای

بلند کردن هالتر بالای سر

عضلات درگیر
همسترینگ , عضلات شکم
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
حرفه ای

صبح بخیر (سلام دادن) در چاچوب هالتر

عضلات درگیر
همسترینگ , عضلات شکم
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

صبح بخیر

عضلات درگیر
همسترینگ , عضلات شکم
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

اسکوات روی زانو

عضلات درگیر
باسن , عضلات شکم
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

حفظ تعادل روی توپ

عضلات درگیر
باسن , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

حمل بشکه

عضلات درگیر
پایینی پشت , عضلات شکم
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

لانج ضربدری معکوس

عضلات درگیر
پایینی پشت , عضلات شکم
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

بلند کردن سنگ اطلس

عضلات درگیر
پایینی پشت , عضلات شکم
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
حرفه ای

کشیدن طناب در حالت استقامتی به پهلو

عضلات درگیر
میانی پشت , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشیدن طناب در حالت استقامتی

عضلات درگیر
میانی پشت , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشیدن طناب در حالت استقامتی به پهلو ( پا روی وزنه)

عضلات درگیر
میانی پشت , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

کشش قسمت میانی پشت

عضلات درگیر
میانی پشت , عضلات شکم
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پشت با کتل بل کماندویی

عضلات درگیر
میانی پشت , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

بالا کشیدن بدن

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بالا کشیدن بدن به روی دارحلقه

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

گرفتن و پرتاب توپ از پشت سر

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , عضلات شکم
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

بارفیکس با کمک کش تمرینی

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پشت بازو دمبل خم استقامتی

عضلات درگیر
پشت بازو , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس پشت بازو آویزان از طناب

عضلات درگیر
پشت بازو , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شنا دست جمع روی دمبل

عضلات درگیر
پشت بازو , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

حمل کیسه شن

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
مبتدی

بالا بردن قدرتی هالتر

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
حرفه ای

اسکوات هالتر بالای سر

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
حرفه ای

ددلیفت از بغل تک دست

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

کشش عضله چهارسر روی یک نیمه بدن

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

اسکوات فرانکشتاین

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)