کرانچ پهلو روی میز شیب دار

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کرانچ رو میز شیب دار( رو به پایین)

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

زیر شکم با دست های رو به بالا

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کرانچ شکم

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کرانچ - پا روی توپ تمرینی

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کرانچ - دست پشت سر

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کرانچ ضربدری

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شکم حلقه ای

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

تویست روسی با کابل

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پهلو ایستاده با کابل

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بوت آپ (بالا کشیدن باسن)

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش پا به بالا و پایین

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کرانچ با توپ بوسو

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کرانچ شکم و پهلو با کابل روی توپ بوسو

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بلند کردن باسن

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس خمیده برای شکم

عضلات درگیر
عضلات شکم , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

خم شدن به پهلو ایستاده با هالتر

عضلات درگیر
عضلات شکم , پایینی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شکم قرقره ای روی میز

عضلات درگیر
عضلات شکم , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شکم هالتر قرقره ای روی زانو

عضلات درگیر
عضلات شکم , پایینی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

شکم هالتر قرقره ای

عضلات درگیر
عضلات شکم , پایینی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

خم شدن به پهلو خوابیده

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شکم دوچرخه

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

آسیاب بادی با کتل بل

عضلات درگیر
عضلات شکم , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

قرقره شکم

عضلات درگیر
عضلات شکم , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

دراز و نشست سه چهارم

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

اسکوات دمبل میان پا

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. یک دمبل را از لبه بالایی آن گرفته و صاف بایستید. زانو ها را اندکی خم کرده و پاها را بیشتر از عرض شانه باز کنید.2. پنجه های پا را رو به بیرون قرار دهید. نکته: دست های خود را در طول اجرای این حرکت ثابت نگه دارید. این وضعیت شروع خواهد بود.3. زانو ها را خم کرده و به آرامی پاها را تا جایی که ران ها با...

دیپ اسکوات

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

1. برای شروع هالتر را روی شانه ها و تقریبا در تماس گلو نگه دارید. پاها باید کاملا در راستا و زیر باسن (لگن) قرار گرفته باشند. پنجه های پا را تا جایی که احساس راحتی کنید ، رو به بیرون متمایل کنید.2. بالاتنه را صاف نگه دارید. با خم کردن زانو ها و بدون این که باسن را به عقب ببرید ، پایین بروید. پایین ر...

حفظ تعادل با هالتر

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

1. برای شروع یک هالتر با وزنه های سبک روی قسمت پشتی شانه ها قرار دهید. پاها را کمی بیشتر از پهنای لگن باز کرده و نوک (پنجه) پا را متمایل به بیرون نگه دارید. وضعیت بدن باید مشابه تمرین اسکوات با هالتر باشد.2. با خم کردن زانو ها و یک حرکت رو به بالا ، هالتر را از روی جایگاه بلند کنید. حال و همزمان که ...

اسکوات با هالتر از جلو (پرس پوش)

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. هالتر را روی جایگاه و کمی پایین تر از ارتفاع شانه ها قرار دهید به گونه ای که وقتی زیر آن قرار می گیرید ، زانوها کمی خم شوند. میله هالتر را روی عضلات سرشانه و تقریبا مماس با گلو قرار دهید. فقط انشگت های دست را زیر هالتر قرار دهید (دست را به دور میله حلقه نکنید).2. با وارد کردن فشار به سمت بالا ، ه...

مسابقه راه رفتن با دمبل با رقیب

عضلات درگیر
ساعد , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. یک جفت دمبل را در مقابل خود روی زمین قرار دهید. مطمئن شوید که فضای کافی برای راه رفتن در اختیار دارید. اگر نمی توانید دمبل ها را بدون قوز کردن پشت بردارید از یک یار کمکی بخواهید که آنها را به دست شما بدهد.2. پشت خود را صاف نگه داشته و با یک حرکت اسکوات (بدون خم کردن پشت ) دمبل ها را از روی زمین ب...

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)