کشش عضلات پشت با دستگاه

عضلات درگیر
پایینی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. وزنه مناسب را روی دستگاه انتخاب کرده و ارتفاع آن را تنظیم کنید.2. به غلتک دستگاه تکیه داده و دسته ها را در دست بگیرید. پاهای خود را محکم روی صفحه پایینی قرار دهید. رو به جلو نگاه کرده و سر و سینه را بالا نگه دارید. این وضعیت شروع حرکت است.3. با منقبض کردن عضلات پشت ، غلتک دستگاه را به عقب فشار ده...

ددلیفت با کش تمرینی (برعکس)

عضلات درگیر
پایینی پشت
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
حرفه ای

1. یک سمت  کش (بند)  تمرینی را به بالای جایگاه هالتر و سمت دیگر آن را به دو انتهای میله هالتر متصل کنید.2. پاها را به پهنای لگن از هم باز کنید. از لگن خم شده و هالتر را در دست بگیرید. دست ها باید به اندازه عرض شانه از هم فاصله داشته باشند. کف دست ها را رو به داخل قرار دهید. همچنین می توانی...

فیله کمر با یار کمکی

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1.  روی میز تخت دراز کشیده و خود را به انتهای آن بکشید. از یار کمکی بخواهید تا پاهای شما محکم روی میز نگه دارد.این حرکت مشابه فیله با دستگاه (میز فیله)است، با این تفاوت که دامنه حرکتی محدودتری دارد. نکته: تمام بالاتنه شما باید از میز آویزان باشد.2. پشت خود را صاف نگه داشته و دست ها را به شکل ضر...

فیله کمر

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. روی میز فیله کمر دراز کشیده و مچ پاها را زیر پد نگهدارنده محکم کنید.2. ران های خود را روی پد بالایی قرار داده ، به گونه ای که فضای کافی برای خم شدن از ناحیه کمر را داشته باشید.3. پشت خود را صاف نگه داشته و دست ها را به شکل ضربدری در جلوی بدن (یا پشت سر) قرار دهید. این وضعیت شروع حرکت خواهد بود. ن...

ددلیفت روی صفحه

عضلات درگیر
پایینی پشت , ساعد
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

1. برای شروع ، چند صفحه وزنه (به ارتفاع 3 تا 6 سانت) را کنار هم قرار داده  و روی آنها بایستید. پاها باید به اندازه پهنای لگن از هم فاصله داشته باشند. از لگن خم شده و هالتر را در دست بگیرید. دست ها را به اندازه عرض شانه باز کرده و کف دست ها را رو به داخل نگه دارید (یا کف یکی از دست ها را رو به د...

ددلیفت با کش

عضلات درگیر
پایینی پشت , ساعد
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
حرفه ای

1. برای شروع ، کش ها را به دور هالتر پیچیده و پاهای خود را روی کش ها قرار دهید.2. پاها را به پهنای لگن از هم باز کنید. مطمئن شوید که کش تمرینی زیر پاشنه پا قرار گرفته باشد. از لگن خم شده و هالتر را در دست بگیرید. دست ها باید به اندازه عرض شانه از هم فاصله داشته باشند. کف دست ها را رو به داخل قرار ده...

فیله کمر روی توپ با وزنه

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشش سوپرمن(دست و پا به بالا)

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

صبح بخیر(سلام دادن) با هالتر

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

چرخش کمر ایستاده

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

صبح بخیر نشسته

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

بالا کشیدن هالتر در قفس (چارچوب)

عضلات درگیر
پایینی پشت , ساعد
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

بالا کشیدن هالتر متصل به کش تمرینی

عضلات درگیر
پایینی پشت , ساعد
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

هرم

عضلات درگیر
پایینی پشت , شانه ها
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پل زدن از کمر

عضلات درگیر
پایینی پشت
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

کشش سوپرمن با یار کمکی

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

فیله کمر روی میز تخت با مکث

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

فیله کمر روی میز تخت

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کمر غلتک

عضلات درگیر
پایینی پشت
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

حمل بشکه

عضلات درگیر
پایینی پشت , عضلات شکم
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

بغل کردن زانو به داخل سینه

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

بغل کردن توپ نشسته

عضلات درگیر
پایینی پشت , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

ددلیفت با زنجیر

عضلات درگیر
پایینی پشت , ساعد
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
حرفه ای

کشش به سبک بالرین ها

عضلات درگیر
پایینی پشت
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

لانج ضربدری معکوس

عضلات درگیر
پایینی پشت , عضلات شکم
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

سجده کردن

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کشش گربه ای

عضلات درگیر
پایینی پشت , میانی پشت
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

ددلیفت با هالتر پهن (آکسل)

عضلات درگیر
پایینی پشت , ساعد
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

بلند کردن سنگ اطلس

عضلات درگیر
پایینی پشت , عضلات شکم
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
حرفه ای

بلند کردن سنگ اطلس تمرینی

عضلات درگیر
پایینی پشت , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)