بارفیکس دست جمع

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بارفیکس منفی

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بالا کشیدن بدن

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پل لندن

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

زیربغل با دستگاه

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

زیربغل غلتک

عضلات درگیر
پشتی بزرگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

بالا کشیدن بدن به روی دارحلقه

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بارفیکس سینه

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشش داینامیک پشت

عضلات درگیر
پشتی بزرگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

بارفیکس

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش پشت روی صندلی

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , پایینی پشت
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

گرفتن و پرتاب توپ از پشت سر

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , عضلات شکم
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

بارفیکس برپی

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
حرفه ای

بارفیکس با کمک کش تمرینی

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بارفیکس با دستگاه

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

زیربغل دستگاه

عضلات درگیر
میانی پشت , پشتی بزرگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. وزنه مناسب را به دستگاه اضافه کرده و ارتفاع صندلی را طوری تنظیم کنید که بتوانید دسته های دستگاه را بگیرید. پد نگهدارنده را روی زانوها قرار دهید تا شما را روی دستگاه ثابت نگه دارد. دسته ها را در دست بگیرید. این وضعیت شروع است.2. دسته ها را به سمت بدن کشیده ، آرنج ها را خم کرده و تیغه های شانه را ب...

کشش زیربغل با هالتر

عضلات درگیر
میانی پشت , پشتی بزرگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. هالتر را تقریبا تا ارتفاع کمر روی جایگاه تنظیم کنید. همچنین می توانید از دستگاه اسمیت استفاده کنید.2. زیر هالتر قرار بگیرید. میله هالتر  را گرفته و دست ها را بیشتر از عرض شانه باز کنید. بدن خود را صاف نگه داشته و پاشنه پا را روی زمین قرار دهید. دست های شما باید کاملا کشیده شده باشند. این وضع...

زیربغل دمبل روی میز شیب دار

عضلات درگیر
میانی پشت , پشتی بزرگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1.  یک جفت دمبل (یا یک هالتر )را گرفته و با شکم روی میز شیب دار (با شیب تقریبی 30 درجه) دراز بکشید.2. دست ها را کاملا کشیده و به حالت آویزان نگه دارید.3. مچ دست ها را طوری بچرخانید که کف دست ها رو به پایین قرار گیرد.4.  آرنج ها را رو به بیرون قرار دهید. این وضعیت شروع است.5. همزمان که نفس ...

پلاور دمبل با دست صاف

عضلات درگیر
قفسه سینه , پشتی بزرگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. یک دمبل را به شکل ایستاده روی میز تخت قرار دهید.2. به صورت عمود با میز دراز بکشید و تنها شانه هایتان را روی میز تکیه دهید. پاها خمیده و کف پاها را ثابت روی زمین قرار دهید. سر هم باید خارج از میز قرار داشته باشد.3. دمبل را با هر دو دست گرفته ،  دمبل را به شکل کاملا صاف بالای سینه نگه دارید. ک...

حرکت هالتر به پشت سر

عضلات درگیر
قفسه سینه , پشتی بزرگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. روی یک میز تخت دراز کشیده ، دست ها را حدود 15 اینچ از هم فاصله داده  و در حالی که کف دست ها رو به پایین است ، بگیرید.2. هالتر را روی قسمت بالایی ران های خود قرار داده ، آرنج ها را کمی خم کرده و با کشیدن دست ها ، هالتر را نگه دارید. این وضعیت شروع است.3. همزمان با به داخل بردن نفس ، هالتر را ...

پلاور با دمبل

عضلات درگیر
قفسه سینه , پشتی بزرگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. یک دمبل را به شکل ایستاده روی میز تخت قرار دهید.2. به صورت عمود با میز دراز بکشید و تنها شانه هایتان را رو میز تکیه دهید. پاها خمیده و کف پاها را محکم روی زمین قرار دهید. سر هم باید خارج از میز قرار داشته باشد.3. دمبل را با هر دو دست گرفته ، دست ها را خم کرده و دمبل را بالای سینه نگه دارید. کف هر...

کشش ستون فقرات

عضلات درگیر
میانی پشت , پشتی بزرگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کشش پشت بازو از پشت

عضلات درگیر
پشت بازو , پشتی بزرگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پشت بازو از پشت سر

عضلات درگیر
پشت بازو , پشتی بزرگ
نوع تمرین
کششی
سطح
حرفه ای

کوبیدن توپ به زمین با یک دست

عضلات درگیر
عضلات شکم , پشتی بزرگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بلند کردن شانه ها

عضلات درگیر
شانه ها , پشتی بزرگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

مشت زنی

عضلات درگیر
شانه ها , پشتی بزرگ
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

بارفیکس دست صاف

عضلات درگیر
ماهیچه ذوزنقه‌ای , پشتی بزرگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)