لانج معکوس با هالتر

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. میله هالتر را روی قسمت بالایی پشت خود قرار داده و دو دست را در انتهای آن قرار دهید. برای برداشتن آسان تر هالتر می توانید آن را از روی جایگاه اسکوات بردارید. صاف ایستاده ،سینه را بیرون و شانه ها را عقب نگه دارید. پاها باید به اندازه عرض لگن (باسن) از هم فاصله داشته باشند. این وضعیت شروع است.2. بدو...

لانج با هالتر

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

برای امنیت بیشتر این تمرین را در جایگاه اسکوات انجام دهید. برای شروع، هالتر را روی تکیه گاه و با ارتفاع کمتر از سطح شانه قرار دهید. بعد از این که هالتر روی ارتفاع مناسب قرار گرفت ، وزنه مناسب را اضافه کنید. به زیر هالتر بروید و آن را پشت شانه های خود اندکی زیر گردن قرار دهید. با هر دو دست ...

هاک اسکوات با هالتر

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. صاف بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید. میله هالتر را در پشت خود نگه دارید. نکته: بهترین حالت برای گرفتن هالتر این است که دست ها به اندازه عرض شانه از هم فاصله داشته و کف دست ها رو به عقب باشد. می توانید از کمربند در این حرکت استفاده کنید. این وضعیت شروع حرکت خواهد بود.2. در حالی که...

اسکوات با هالتر کامل

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

برای امنیت بیشتر این تمرین را در جایگاه اسکوات انجام دهید. برای شروع، هالتر را روی تکیه گاه و با ارتفاع کمتر از سطح شانه قرار دهید. بعد از این که هالتر روی ارتفاع مناسب قرار گرفت ، وزنه مناسب را اضافه کنید. به زیر هالتر بروید و آن را پشت شانه های خود اندکی زیر گردن قرار دهید. با هر دو دست ...

پوش پرس از پشت

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

1. ایستاده و میله هالتر را از پشت روی شانه ها قرار دهید. پاها را درست در راستای باسن قرار داده و بدون اینکه باسن را به عقب ببرید ، زانو ها را خم کنید. کمی به پایین رفته ، سپس تا جایی که توان دارید به سمت بالا جهش کنید هالتر را در یک مسیر عمودی بالا ببرید.2. از نیروی ایجاد شده استفاده کنید و با صاف ک...

پیاده روی ، تردمیل

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

کشش ترکیبی همسترینگ

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

لمس پنچه پا ایستاده

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

اسکوات با پاهای نا متقارن

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

هالتر یکضرب با پاهای نامتقارن

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
حرفه ای

هالتر یکضرب

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشش ساق و پشت پا نشسته

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

کشش همسترینگ نشسته

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
حرفه ای

کشش همسترینگ نشسته روی زمین

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کشش همسترینگ ایستاده از مچ

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

فیله برعکس

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

هل دادن وزنه روی زمین

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

کلین قدرتی

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرتاب کتل بل با یک دست

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بالا و پایین رفتن با باسن (و همسترینگ) با دستگاه

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

حرکت ساق پا

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

همسترینگ خوابیده

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
حرفه ای

عبور دمبل با لانج

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

درجا مته ای ، دست روی دیوار

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

تکنیک دونده

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

هنگ کلین با کتل بل

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

دد کلین با کتل بل

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بالا و پایین رفتن با باسن (و همسترینگ)

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کلین دمبل

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کلین (بلند کردن یکضرب وزنه)

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)