خم کردن زانو روی توپ

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرتاب پا به بالا متناوب

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کشش داینامیک همسترینگ

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

اسکوات جهشی روی زانو

عضلات درگیر
باسن , عضله دوقلو
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
حرفه ای

بلند کردن باسن با بند

عضلات درگیر
باسن , عضله دوقلو
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
مبتدی

پل باسن با هالتر روی میز

عضلات درگیر
باسن , عضله دوقلو
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

پل باسن با هالتر

عضلات درگیر
باسن , عضله دوقلو
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

بغل کردن توپ نشسته

عضلات درگیر
پایینی پشت , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

اسکوات سرعتی با جعبه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

بلند کردن یکضرب هالتر از روی سکو

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
حرفه ای

اسکوات با دستگاه اسمیت تک پا

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس پا با دستگاه اسمیت

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

درجا زدن آهسته

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

پرش کشویی

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

هل دادن وزنه روی زمین

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
مبتدی

دویدن با کشش وزنه روی زمین

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
مبتدی

اسکوات به روی جعبه با یک پا

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس پا تکی

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرش تک پا به روی جعبه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
حرفه ای

چرخش مته ای دور مانع

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

اسکوات تک دمبل بالای سر

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرش روی سکو با یک پا

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

ضربه به باسن، تک پا

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پرش از اطراف

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پرس پا نشسته

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

دویدن روی تردمیل

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

طناب زدن

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
متوسط

پرش موشکی

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پرش سرعتی

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

هالتر یکضرب از روی سکو

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)