پشت بازو شنا دست جمع

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس از پایین به بالا

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

دیپ روی دستگاه پارالل

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس روی زمین با یک دست

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس jm با کش تمرین

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شنا دست جمع با شیب رو به بالا

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس روی زمین با زنجیر

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

پرس روی زمین با هالتر

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

پرس روی زمین با دمبل

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

پشت بازو دیپ

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پشت بازو کبری

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شنا دست جمع

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس با تخته

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

پرس تخت با زنجیر

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
حرفه ای

کوهنورد

عضلات درگیر
چهارسر ران , قفسه سینه
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

شکم با بند تی آر ایکس

عضلات درگیر
عضلات شکم , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

دراز و نشست با پرتاب توپ -جفت دست

عضلات درگیر
عضلات شکم , قفسه سینه
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

دراز و نشست با پرتاب توپ -یک دست

عضلات درگیر
عضلات شکم , قفسه سینه
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

شکم عنکبوتی

عضلات درگیر
عضلات شکم , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس پائولوف چرخشی

عضلات درگیر
عضلات شکم , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس پائولوف

عضلات درگیر
عضلات شکم , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش بالای سر

عضلات درگیر
عضلات شکم , قفسه سینه
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کشش جلو بازو ایستاده

عضلات درگیر
ماهیچه دوسر بازویی , قفسه سینه
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

جلو بازو نشسته با دمبل

عضلات درگیر
ماهیچه دوسر بازویی , قفسه سینه
نوع تمرین
کششی
سطح
حرفه ای

کشش رو به بالا

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پرتاب توپ به پشت سر

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

سرشانه دستگاه اسمیت روی میز شیب دار

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرتاب هالتر با یک دست

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

نشر از جلو نشسته

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
کششی
سطح
حرفه ای

پرتاب توپ و بازگشت

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)