صلیب آهنی

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

سرشانه با طناب

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

سرشانه هالتر روی میز شیب دار

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)