شنا با شیب رو به بالا (دست برعکس)

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا با شیب رو به بالا (دست جمع)

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا با پرش به بالا

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

شنا با شیب رو به بالا

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس بالا سینه با دمبل (دست برعکس)

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

قفسه سینه روی میز شیب دار با چرخش دست

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

قفسه سینه روی میز شیب دار

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس بالا سینه با دمبل

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس سینه با سیم کش روی میز شیب دار

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

هل دادن کیسه مشت زنی

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

شنا همراه با بالا آوردن دست ها

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشیدن و پرس وزنه رو به جلو

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضله دوقلو
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

پرس سینه خوابیده روی زمین با کتل بل

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش آرنج به پشت

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کشش سینه (داینامیک)

عضلات درگیر
قفسه سینه , میانی پشت
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

شنا با انداختن دست از صندلی به زمین

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
متوسط

شنا به شکا بمب افکن

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شنا الماسی

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شنا با شیب رو به پایین

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کراس اور با کش تمرینی

عضلات درگیر
قفسه سینه , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا دست جمع

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا ساعتی

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشش سینه روی توپ بدنسازی

عضلات درگیر
قفسه سینه
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پرتاب توپ همراه با دویدن

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پرتاب توپ سه موقعیتی

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پرتاب توپ به جلو

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پرتاب توپ به دیوار

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

کشش سینه و جلوی سرشانه

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پرس زنجیر

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

پرس سینه با کابل

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)