پل لندن

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

زیربغل با دستگاه

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بارفیکس سینه

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بارفیکس

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بارفیکس برپی

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
حرفه ای

بارفیکس با دستگاه

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کرانچ با میله بارفیکس

عضلات درگیر
عضلات شکم , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

ساعد با صفحه وزنه ایستاده از جانب

عضلات درگیر
ساعد , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرتاب دمبل از پایین به بالا

عضلات درگیر
ساعد , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کراس اور با کش تمرینی

عضلات درگیر
قفسه سینه , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کول دستگاه اسمیت تک دست

عضلات درگیر
شانه ها , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش شانه ها ایستاده

عضلات درگیر
شانه ها , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

سرشانه پشت با دمبل

عضلات درگیر
شانه ها , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

سرشانه تک دمبل از جلو

عضلات درگیر
شانه ها , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشش بالاتنه روی صندلی

عضلات درگیر
شانه ها , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کول با دمبل ایستاده

عضلات درگیر
ماهیچه ذوزنقه‌ای , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)