هنگ کلین با کتل بل

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

دد کلین با کتل بل

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشش همسترینگ از جانب

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

باز و بسته کردن دست و پا (حرکتی کرمی شکل)

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پرش درجا از روی موانع

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

کشش باسن با چرخش

عضلات درگیر
همسترینگ , عضلات شکم
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

ضربه پا به دست

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

سلام دادن (صبح بخیر) با هالتر آویزان

عضلات درگیر
همسترینگ , عضلات شکم
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

بلند کردن هالتر بالای سر- از زیر زانو

عضلات درگیر
همسترینگ , عضلات شکم
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
حرفه ای

بلند کردن هالتر بالای سر

عضلات درگیر
همسترینگ , عضلات شکم
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
حرفه ای

همسترینگ روی غلتک

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کشش همسترینگ

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

صبح بخیر (سلام دادن) در چاچوب هالتر

عضلات درگیر
همسترینگ , عضلات شکم
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

صبح بخیر

عضلات درگیر
همسترینگ , عضلات شکم
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

بالا آوردن پا از جلو

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پرش از جلو روی جعبه

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

بالا و پایین رفتن با باسن (و همسترینگ)

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کلین دمبل

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کلین جفت کتل بل

عضلات درگیر
همسترینگ , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کلین ددلیفت

عضلات درگیر
همسترینگ , ساعد
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
مبتدی

کلین (بلند کردن یکضرب وزنه)

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

کشش پا روی صندلی

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

رد شدن از جعبه

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پرش روی جعبه

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

صبح بخیر با طناب

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
مبتدی

صبح بخیر (سلام دادن) با کش تمرینی

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
مبتدی

خم کردن زانو روی توپ

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرتاب پا به بالا متناوب

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

بالا آوردن کتل بل متناوب

عضلات درگیر
همسترینگ , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشش داینامیک همسترینگ

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)