اسکوات با توپ بوسو

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

لانج متحرک بدون وزنه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

اسکوات بدون وزنه

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

لانج معکوس بدون وزنه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

لانج بدون وزنه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

دوچرخه ثابت

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

دوچرخه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

دویدن به روی میز

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پرش روی میز

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
متوسط

کشیدن وزنه روی زمین(چهار دست و پا)

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
مبتدی

قدم گذاشتن روی صندلی با هالتر

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

اسکوات با هالتر به روی جعبه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

اسکوات با هالتر به روی نیمکت

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

کشیدن وزنه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
مبتدی

جهش مورب

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

کشش عضله چهارسر

عضلات درگیر
چهارسر ران , چهارسر ران
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

کشش عضله چهارسر

عضلات درگیر
چهارسر ران , چهارسر ران
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

اسکوات با پرش به هوا

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پوش پرس

عضلات درگیر
شانه ها , چهارسر ران
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
حرفه ای

وضعیت شروع:از تکنیک  " زمین به شانه "  که در حرکت  " پاور کلین "  توضیح داده شده برای بلند کردن هالتر از زمین استفاده کنید. مرحله رو به بالای حرکت:بالا تنه را صاف نگه داشته و زانو ها و باسن را کمی خم کنید.با یک جهش به سمت بالا زانو ها را باز کنید.ایستاده ...

کلین قدرتی روی سکو

عضلات درگیر
همسترینگ , چهارسر ران
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

اسکوات با کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , چهارسر ران
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)