اسکوات پیستول (با یک پا)

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

اسکوات هالتر بالای سر

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
حرفه ای

ددلیفت از بغل تک دست

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

اسکوات با تک کتل بل، بالای سر

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

اسکوات با هالتر روی یک پا

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

کشش عضله چهارسر روی یک نیمه بدن

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کشش عضله چهارسر خوابیده به پشت

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کشش عضله چهارسر خوابیده به پهلو

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کوهنورد

عضلات درگیر
چهارسر ران , قفسه سینه
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

اسکوات با دستگاه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

مقاومت عضلات چهارسر خوابیده

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
کششی
سطح
حرفه ای

لانج سرعتی

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

خیره شدن به سقف

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پرش از سکو به روی میز

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
متوسط

ددلیفت با دستگاه

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

درجا مورب سرعتی

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

کشش باسن (به حالت زانو زده)

عضلات درگیر
چهارسر ران , چهارسر ران
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کشش باسن (به حالت زانو زده)

عضلات درگیر
چهارسر ران , چهارسر ران
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

اسکوات با کتل بل میان پا

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

اسکوات پیستول با کتل بل

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

لانج با کتل بل

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پروانه زدن

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

اسکوات پرشی

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
متوسط

از لانج به جک پا

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
متوسط

درجا زدن

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

اسکوات جفرسون

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشش قیچی (ضربدری) روی زمین

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

کشش ران و باسن خوابیده با بند

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

اسکی روی یخ

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

کشش جلو ران با کش تمرینی

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)