شراگ با هالتر

شراگ با  هالتر
شراگ با  هالتر
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : ماهیچه ذوزنقه‌ای

سطح تمرین : مبتدی

1.وضعیت شروع:  صاف بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. هالتر را با هر دو دست گرفته، به شکلی که کف دست ها رو به داخل (رو به روی ران ها) قرار گرفته باشد.  نکته: فاصله ی دو دست باید کمی بیشتر از عرض شانه ها باشد. برای تسلط بیشتر بر هالتر می توانید از مچ بند هم در این تمرین استفاده کنید.

 

2. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید، تا جایی که می توانید شانه ها را به سمت بالا کشیده و یک ثانیه مکث کنید.  .

نکته: از بلند کردن هالتر با کمک عضلات جلو بازو خودداری کنید.

 

3. به داخل نفس کشیده و به آرامی به وضعیت شروع برگردید.

4. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید.

 

مدل های دیگر این حرکت: شما می توانید در هنگام بالا کشیدن هالتر، شانه ها را بچرخانید ، به شکل نیم دایره و از جلو به عقب. با این حال این مدل از حرکت برای افرادی که آسیب دیدگی شانه دارند مناسب نیست. علاوه بر این، این حرکت با هالتر از پشت ، با دمبل از طرفین ،با دستگاه اسمیت و  دستگاه شراگ نیز قابل اجرا است.

 

 

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)