شراگ هالتر از پشت

شراگ هالتر از پشت
شراگ هالتر از پشت
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : ماهیچه ذوزنقه‌ای

سطح تمرین : مبتدی

1.  وضعیت شروع : صاف ایستاده و پاها را به اندازه عرض شانه از هم فاصله دهید. میله هالتر را با دو دست بطوریکه کف دست ها رو به پشت باشد ، بگیرید.  نکته: فاصله دست ها از هم باید کمی بیشتر از عرض شانه ها باشد. برای تسلط بیشتر بر هالتر می توانید از مچ بند در این تمرین استفاده کنید.

2. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید، شانه ها را تا جایی که می توانید بالا برده و یک ثانیه مکث کنید.

نکته: از بلند کردن هالتر با کمک عضلات جلو بازو خودداری کنید.

3. به داخل نفس کشیده و به آرامی به وضعیت شروع برگردید.

4. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید.

 

مدل های دیگر این حرکت: شما می توانید در هنگام بالا کشیدن هالتر، شانه ها را بچرخانید ، به شکل نیم دایره و از عقب به جلو. با این حال این مدل از حرکت برای افرادی که آسیب دیدگی شانه دارند مناسب نیست. علاوه بر این، این حرکت با هالتر از جلو، با دمبل از طرفین ، با دستگاه اسمیت و دستگاه شراگ نیز قابل اجرا است.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)