پوش پرس

پوش پرس
پوش پرس
عضله فرعی
چهارسر ران
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : حرفه ای

وضعیت شروع:

 • از تکنیک  " زمین به شانه "  که در حرکت  " پاور کلین "  توضیح داده شده برای بلند کردن هالتر از زمین استفاده کنید.

 

مرحله رو به بالای حرکت:

 • بالا تنه را صاف نگه داشته و زانو ها و باسن را کمی خم کنید.
 • با یک جهش به سمت بالا زانو ها را باز کنید.
 • ایستاده و بدن را صاف نگه دارید.
 • با کشش حداکثری زانو و باسن ، وزن بدن را به قسمت جلویی پا منتقل کرده و مفصل مچ پا را کاملا بکشید.
 • همزمان با بیشترین میزان خم شدگی کف پا ، هالتر را از روی شانه ها بلند کنید.
 • دست ها  و آرنج را کاملا صاف کرده و هالتر را به بالای سر ببرید.

مرحله رو به پایین حرکت:

 • هالتر را به روی شانه ها پایین بیاورید.
 • باسن و زانوها را خم کنید تا هالتر با شانه ها تماس پیدا کند.
 • قبل از شروع مجدد مرحله رو به بالای حرکت ، زانو ها و باسن را صاف کنید.

تنفس:

 • در طول مرحله رو به بالای حرکت ، نفس تان را بیرون دهید.
 • در طول مرحله رو به پایین حرکت ، نفس تان را داخل دهید.

 

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)