شراگ سیم کش (شراگ با کابل)

شراگ سیم کش (شراگ با کابل)
شراگ سیم کش (شراگ با کابل)
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : ماهیچه ذوزنقه‌ای

سطح تمرین : مبتدی

1. وضعیت شروع: دستگیره ی دستگاه سیم کش را  به یکی از  قرقره های پایینی متصل کرده و در حالی که  فاصله دو دست به اندازه عرض شانه یا کمی بیشتر و کف دست ها رو به پایین است میله را بگیرید.

2. نزدیک به قرقره ایستاده و دو دست را به شکل کشیده قرار دهید.

3. در حالی که نفس تان را بیرون می دهید، با بالا کشیدن شانه ها میله را تا بالاترین حد ممکن بالا ببرید. در بالاترین نقطه حرکت،یک ثانیه مکث کنید.

نکته: در طول حرکت دست ها باید همواره صاف و کشیده باشند. از عضلات جلو بازو برای بلند کردن میله استفاده نکنید. فقط شانه ها باید بالا و پایین شوند.

4. میله را به وضعیت اولیه بازگردانید.

5.حرکت را به دفعات لازم تکرار کنید.

 

مدل های دیگر این حرکت: می توانید این تمرین را با طناب، هالتر و دمبل نیز اجرا کنید. همچنین می توانید با استفاده از یک دستگیره حرکت را به صورت جدا برای دو طرف بدن اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)