نشر از جانب نشسته با دمبل

نشر از جانب نشسته با دمبل
نشر از جانب نشسته با دمبل
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. در انتهای یک میز تخت نشسته و پاهای خود را روی زمین قرار دهید. دمبل ها را طوری که کف دست ها رو به داخل باشد گرفته و دست ها را کاملا کشیده در اطراف بدن قرار دهید. این وضعیت شروع حرکت است.

2.  بالا تنه را ثابت و بی حرکت نگه داشته ، آرنج ها را اندکی خم کنید  و در حالی که دست هایتان کمی رو به جلو متمایل شده ( انگار که می خواهید آب به داخل لیوان بریزید)  دمبل ها را بالا بیاورید. به بالا بردن دمبل ها تا جایی که دست ها با زمین موازی شوند ادامه دهید. در نقطه اوج حرکت (بالا ترین نقطه ) لحظه ای مکث کنید. هنگام اجرای این بخش از تمرین نفس تان را بیرون دهید.

3. همزمان که به داخل نفس می کشید ، دمبل ها را به نقطه شروع برگردانید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را به صورت ایستاده نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)