شراگ با دستگاه ساق پا

شراگ با دستگاه ساق پا
شراگ با دستگاه ساق پا
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : ماهیچه ذوزنقه‌ای

سطح تمرین : مبتدی

1. وضعیت شروع: طوری روی دستگاه ساق پا قرار بگیرید که پد های دستگاه روی شانه ها قرار گیرد. صاف بیاستید و دست ها را به شکل طبیعی در کنار بدن قرار دهید.

2.همزمان با بیرون دادن نفس ، شانه ها را  بالا و به سمت گوش هایتان ببرید و کمی مکث کنید.

3.به آرامی و درحالی که به داخل تنفس می کنید به وضعیت شروع برگردید.

4. به تعداد توصیه شده حرکت را تکرار کنید.

 

مدل های دیگر این حرکت: می توانید از دمبل ، هالتر ، دستگاه اسمیت و دستگاه سیم کش نیز برای حرکت شراگ استفاده کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)