نشر از جانب به جلو

نشر از جانب به جلو
نشر از جانب به جلو
عضله فرعی
ماهیچه ذوزنقه‌ای
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. در وضعیت ایستاده قرار گرفته و یک جفت دمبل را در اطراف بدن خود نگه دارید. این وضعیت شروع است.

2. آرنج ها را کمی خم کرده و دمبل ها را در مسیری مستقیم ، مقابل خود بالا و تا سطح شانه ها بالا بیاورید. از هرگونه تقلب یا پیج و تاب خوردن پرهیز کنید.

3. در بالاترین نقطه حرکت دمبل ها را از مقابل بدن به اطراف برده و دست ها را کشیده نگه دارید.

4. دمبل ها را به صورت کنترل شده پایین بیاورید.

5. در تکرار بعدی ، قبل از بردن دمبل ها به اطراف بدن ، آنها را ابتدا در مقابل خود بالا بیاورید.

6. دمبل ها را به نقطه شروع حرکت برگردانید.

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)