کلین شراگ

کلین شراگ
کلین شراگ
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : ماهیچه ذوزنقه‌ای

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)