پرس سرشانه با دستگاه اسمیت

پرس سرشانه با دستگاه اسمیت
پرس سرشانه با دستگاه اسمیت
عضله فرعی
پشت بازو
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. برای شروع ، یک میز تخت (یا میز دارای پشتی) را زیر دستگاه اسمیت قرار دهید. هالتر را در ارتفاعی قرار دهید که پس از نشستن ، دست ها برای گرفتن هالتر کاملا کشیده شوند.

2. پس از تنظیم ارتفاع هالتر ، کمی عقب تر از آن بنشینید. پاها باید ثابت باشند. کف دست ها را رو به جلو گرفته و هالتر را بگیرید. هالتر از قفل خارج کرده و دست ها را کاملا کشیده نگه دارید.

3. همینطور که به داخل نفس می کشید ، هالتر را تا نزدیکی چانه خود پایین بیاورید.

4. سپس با انقباض عضلات شانه هالتر را به نقطه شروع برگردانید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دمبل یا هالتر نیز انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)