پرس سرشانه با دمبل ایستاده

پرس سرشانه با دمبل ایستاده
پرس سرشانه با دمبل ایستاده
عضله فرعی
پشت بازو
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و بایستید. یک جغت دمبل را برداشته و آنها را تا ارتفاع سر بالا بیاورید. آرنج ها رو به بیرون و زاویه 90 درجه داشته باشند. این وضعیت شروع حرکت است.

2. وضعیت ثابت بدن را حفظ کنید و از حرکت دادن پا یا خم شدن به عقب خودداری کنید. آرنج ها را کشیده و دمبل ها را در مسیری مستقیم بالای سر ببرید.

3. مکث کنید و به آرامی دمبل ها را به نقطه شروع برگردانید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)