شراگ با دمبل

شراگ با دمبل
شراگ با دمبل
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ماهیچه ذوزنقه‌ای

سطح تمرین : مبتدی

1. صاف بایستید و دمبل ها را طوری که کف دست ها رو به بدن باشد، در دست بگیرید. دست ها کشیده و در دو طرف بدن قرار گیرند.

2. شانه ها را  تا بالاترین حد ممکن بالا آورده و به مدت یک ثانیه مکث کنید. همزمان نفس تان را بیرون دهید.

نکته: همواره دست ها را کشیده نگه دارید. برای بلند کردن دمبل ها از عضلات جلو بازو کمک نگیرید. تنها شانه ها باید بالا و پایین شوند.

3. دمبل ها را به وضعیت شروع بازگردانید.

4. به تعداد توصیه شده حرکت را تکرار کنید.

 

مدل های دیگر این حرکت: می توانید این تمرین را با طناب، هالتر و کابل هم انجام دهید. همچنین می توانید با استفاده از یک دستگیره حرکت را به صورت جدا برای دو طرف بدن اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)