بلند کردن دمبل به بالای سر

بلند کردن دمبل به بالای سر
بلند کردن دمبل به بالای سر
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : متوسط

1. دمبل ها را جلوی ران ها نگه داشته ، کف دست ها رو به ران ها باشد.

2. دست ها را صاف کرده  و آرنج ها را اندکی خم کنید. این وضعیت شروع حرکت است.

3. همزمان با بیرون دادن نفس ، دمبل ها را در مسیری نیم دایره ای بالای سر ببرید.

4. همزمان با به داخل دادن نفس ، دمبل ها را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با هالتر و یا به صورت تناوبی با دمبل هم اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)