پرس ایستاده تک دمبل

پرس ایستاده تک دمبل
پرس ایستاده تک دمبل
عضله فرعی
پشت بازو
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. یک دمبل را در دست گرفته و دستتان را کاملا بکشید. از دست دیگر برای گرفتن میز و حفظ تعادل استفاده خود استفاده کنید.

2. پاها رار به اندازه عرض شانه باز کنید. حالا به آرامی دمبل را تا جایی که با دست زاویه 90 درجه بسازد بالا بیاورید. ساعدتان باید با زمین موازی باشد. در هنگام اجرای حرکت ، کف دست ها را رو به بالا نگه دارید.

3. به آرامی دمبل را تا جایی که دستتان کاملا کشیده شود بالا ببرید. این وضعیت شروع حرکت است.

4.  همزمان با به داخل کشیدن نفس ، دمبل را تا جایی که مجددا با دست زاویه 90 درجه پیدا کند پایین بیاورید.

5. کمی مکث کنید ، سپس همزمان با بیرون دادن نفس تان ، به نقطه شروع برگردید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

7. دست را عوض کرده و حرکت را برای دست مخالف هم تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دمبل در هر دو دست هم اجرا کنید تا به حفظ تعادل تان کمک کند.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)