سرشانه هالتر روی میز شیب دار

سرشانه هالتر روی میز شیب دار
سرشانه هالتر روی میز شیب دار
عضله فرعی
ماهیچه ذوزنقه‌ای
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)