بالا کشیدن دمبل روسی(کتل بل)

بالا کشیدن دمبل روسی(کتل بل)
بالا کشیدن دمبل روسی(کتل بل)
وسیله تمرینی
کتل بل

عضله اصلی : ماهیچه ذوزنقه‌ای

سطح تمرین : متوسط

1. وضعیت شروع: یک دمبل روسی (کتل بل) را بین پاهای خود قرار دهید. پاهایتان را با فاصله زیاد از هم قرار داده و دمبل را با دو دست بگیرید. تا جایی که امکان دارد باسن را عقب نگه دارید. زانوها را خمیده و سر و سینه را بالا نگه دارید. 

 

2. همزمان با باز کردن و بالا آوردن زانو ها و باسن ، دمبل را تا سطح شانه ها بالا بکشید. در حین حرکت آرنج ها را بالا بیاورید. سپس عکس حرکت را انجام داده و به وضعیت شروع برگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)