کول هالتر دست باز

کول هالتر دست باز
کول هالتر دست باز
عضله فرعی
ماهیچه ذوزنقه‌ای
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. هالتر را در حالی که فاصله دست ها از یکدیگر  کمتر از عرض شانه باشد بگیرید. دست ها کاملا کشیده و هالتر بالای ران ها قرار داشته باشد. آرنج ها را کمی خم کرده و پشت خود را صاف نگه دارید. این وضعیت شروع است.

2. همزمان با بیرون دادن نفس تان ، با انقباض عضلات کول هالتر را بالا بیاورید. آرنج ها را  رو به بالا و به سمت کناره ها بالا ببرید. به بالا بردن هالتر تا جایی که در نزدیکی چانه قرار گیرد ادامه دهید. هنگام بالا بردن هالتر همواره آن را نزدیک بدن نگه دارید. نکته: آرنج ها باید بالاتر از ساعد هایتان  و بالا تنه کاملا ثابت باشد. در نقطه اوج حرکت ، اندکی مکث کنید.

3. به داخل نفس کشیده و هالتر را به آرامی به نقطه شروع برگردانید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دسته صاف متصل به قرقره پایینی دستگاه و با دمبل هم اجرا کنید. اما مدل ذکر شده مختص افرادی است که آشنایی کامل با فرم صحیح حرکت را دارند.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)