بارفیکس دست صاف

بارفیکس دست صاف
بارفیکس دست صاف
عضله فرعی
پشتی بزرگ
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : ماهیچه ذوزنقه‌ای

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)