کراس آهنین

کراس آهنین
کراس آهنین
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : مبتدی

1. برای شروع ، قرقره های دستگاه سیم کش را در بالاترین نقطه قرار دهید. وزنه مناسب را انتخاب کرده و دسته ها را در دست بگیرید.

2. صاف ایستاده و دست ها را در دو طرف بدن بکشید. سر و سینه باید رو به بالا بوده و دست ها حرف " T " را تشکیل دهند. این وضعیت شروع است.

3. آرنج ها را صاف نگه داشته و دست ها را به پایین و کنار بدن بکشید.

4.. پس از یک مکث کوتاه ، دست ها را به نقطه شروع برگردانید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)