دیپ سینه

دیپ سینه
دیپ سینه
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : متوسط

1. برای شروع ، با تکیه بر دست های خود روی دستگاه پارالل قرار بگیرید.

2. در حالی که به داخل نفس می کشید ، بالا تنه خود را کمی (در حدود 30 درجه) رو به جلو خم کنید و به آرامی پایین بروید تا جایی که کشش را در عضلات سینه احساس کنید.

3. پس از احساس کشش در عضلات ، همزمان که به نفس تان را بیرون می دهید ، با انقباض عضله سینه بدن خود را به نقطه شروع برگردانید.

نکته: انقباض عضله را در بالاترین نقطه حرکت یک ثانیه نگه دارید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: اگر آماتور هستید و هنوز از توان کافی برای اجرای این حرکت برخوردار نیستید ، از دستگاه دیپ کمک بگیرید.

ورزشکاران حرفه ای تر  می توانند به این حرکت وزنه هم اضافه کنند.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)