پرس بالا سینه با دمبل

پرس بالا سینه با دمبل
پرس بالا سینه با دمبل
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : مبتدی

1. روی میز شیب دار دراز کشیده و یک جفت دمبل را روی ران های خود قرار دهید. کف دست ها به سمت یکدیگر قرار داشته باشند.

2. سپس ، با کمک گرفتن از ران های خود ، دمبل ها را به بالا پرتاب کرده و آنها را در راستای شانه ها نگه دارید.

3. هنگامی که دمبل ها را در راستای شانه قرار دادید ، مچ را چرخانده تا کف دست ها رو به جلو قرار گیرد. این وضعیت شروع است.

4. همواره کنترل کافی بر دمبل داشته باشید. سپس نفس تان را بیرون داده و دمبل ها را  بالای سینه ببرید.

5. دست ها را کشیده ، کمی مکث کنید. سپس به آرامی دمبل ها را پایین بیاورید. در حالت ایده آل پایین آوردن دمبل ها باید بیشتر از بالا بردن آنها طول بکشد.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را در شیب های مختلفی انجام دهید.

مدل دیگر برای اجرای این حرکت، قرار دادن کف دست ها رو به یکدیگر است.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)