شراگ یکضرب

شراگ یکضرب
شراگ یکضرب
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : ماهیچه ذوزنقه‌ای

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)