کول با دمبل ایستاده

کول با دمبل ایستاده
کول با دمبل ایستاده
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ماهیچه ذوزنقه‌ای

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)