کراس اور از پایین

کراس اور از پایین
کراس اور از پایین
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : مبتدی

1. برای شروع حرکت ، قرقره های دستگاه سیم کش را روی پایین ترین نقطه تنظیم کرده و مقدار وزنه متناسب با توانایی خود را انتخاب کرده و دسته های دستگاه سیم کش را در دست خود نگه دارید .

2. یک گام به جلو بردارید ،  کف دست ها باید به سمت جلو بوده و دست ها زیر مچ  قرار گرفته باشند. دست های شما باید به صورت کشیده در دو طرف بدن  قرار بگیرند، این وضعیت شروع حرکت است.

3. دست ها را کمی از آرنج  خم کرده و به سمت جلو و بالا بیاورید. دست ها باید به صورت همزمان بالا آمده و در مقابل قسمت میانی سینه  کنار هم قرار بگیرند. کف دست ها باید رو به یکدیگر باشند.

4. بعد از یک مکث کوتاه ، دست ها را به نقطه شروع بازگردانید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)