کول با کش تمرینی

کول با کش تمرینی
کول با کش تمرینی
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
تسمه

عضله اصلی : ماهیچه ذوزنقه‌ای

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)