پرس زیر سینه با هالتر دست باز

پرس زیر سینه با هالتر دست باز
پرس زیر سینه با هالتر دست باز
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : متوسط

1. روی میز شیب دار دراز کشیده و پاها را در انتهای میز ثابت کنید. در حالی که دست ها را 3 اینچ بیشتر از عرض شانه از هم فاصله داده اید ، در دست بگیرید. هالتر را از روی تیکه گاه بلند کرده و در مقابل خود نگه دارید. میله هالتر باید عمود بر بالا تنه وزمین قرار داشته باشد. این وضعیت شروع است.

2. همزمان که به داخل نفس می کشید ، به آرامی هالتر را پایین آورده تا آن را بر روی قسمت زیرین سینه احساس کنید.

3. پس از یک مکث کوتاه ، با بیرون دادن نفس ، با منقبض کردن عضلات سینه هالتر را به نقطه شروع برگردانید. دست ها را کشیده و کمی مکث کنید. سپس مجددا هالتر را پایین ببرید. نکته: پایین بردن وزنه باید دو برابر بیشتر از بالا بردن آن به طول بیانجامد.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

هشدار:

  • اگر در این حرکت آماتور هستید ، از یک نفر کمک بخواهید. اگر یار کمکی نداشتید ، مراقب مقدار وزنه ای که استفاده می کنید باشید.
  • در همه حال باید کنترل کامل بر هالتر داشته باشید ، از تاب یا تکان دادن هالتر خودداری کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دمبل و کش تمرینی نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)