جلو بازو ایستاده دست جمع

جلو بازو ایستاده دست جمع
جلو بازو ایستاده دست جمع
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. هالتر را در دست گرفته و کف دست ها را رو به بالا نگه دارید.

2. صاف ایستاده و سر را بالا نگه دارید. فاصله پا باید به اندازه عرض شانه و آرنج ها نزدیک بدن قرار داشته باشند. این وضعیت شروع است. نکته: بازوها و آرنج را در تمام طول حرکت ثابت نگه دارید.

3. هالتر را در مسیری نیم دایره ای بالا ببرید تا جایی بازوها با ساعد تماس پیدا کنند. نفس تان را بیرون داده و انقباض عضله را به مدت یک ثانیه حفظ کنید. نکته: از خم کردن کمر یا تاب خوردن حین بالا آوردن هالتر خودداری کنید.

4. همزمان با تنفس به داخل ، هالتر را به آرامی به نقطه شروع برگردانید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی : می توانید این حرکت را دست باز ، با دمبل یا دستگاه سیم کش هم اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)