جلو بازو دمبل روی ران

جلو بازو دمبل روی ران
جلو بازو دمبل روی ران
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. روی میز تخت نشسته و یک دمبل را در مقابل خود و بین پاهای تان نگه دارید. کف پاها را روی زمین قرار داده ، زانوها را خم کرده و پاها را از هم فاصله دهید.

2. دمبل را با دست راست بلند کرده و آرنج خود را روی قسمت داخلی ران راست قرار دهید. نکته: دست ها باید کشیده و بالای زمین قرار داشته باشند. این موضعیت شروع است.

3. در حالی که بازو را ثابت نگه داشته اید ، نفس تان را بیرون دهید. با حرکت ساعد ها و منقبض کردن عضله جلو بازو ، دمبل را بالا آورده و کمی مکث کنید. نکته : در بالاترین نقطه حرکت انگشت کوچک دست باید بالاتر انگشت شست قرار گرفته باشد. این کار تمرکز فشار روی عضله دوسر بازو را افزایش خواهد داد.

4. به داخل نفس کشیده و به آرامی دمبل را به نقطه شروع برگردانید.  هشدار: از حرکات تکانه ای اجتناب کنید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کرده و دست را عوض کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت :

می توانید این حرکت را در حالی که بالاتنه را به جلو خم کرده اید و دست ها در مقابل خود قرار داده اید هم اجرا کنید. در این حالت ، هیچ حمایتی از جانب پا وجود نداشته و به همین دلیل باید تلاش زیادی برای ثابت نگه داشتن بازوها در جای خود ، به خرج دهید. این مدل از حرکت به افرادی که از آسیب ها کمر رنج می برند ، توصیه نمیشود.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)