جلو بازو دمبل چکشی در جلوی بدن

جلو بازو دمبل چکشی در جلوی بدن
جلو بازو دمبل چکشی در جلوی بدن
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. صاف ایستاده و یک جفت دمبل را در دست بگیرید. دست ها را در اطراف بدن و کف دست ها را رو به داخل قرار دهید.

2. در خالی که کف دست ها را رو به داخل نگه داشته اید ، بدون چرخاندن دست خود ، دمبل موجود در دست راست را به سمت شانه چپ بالا بیاورید تا جایی که قسمت بالایی دمبل با شانه تماس پیدا کند. دمبل را یک ثانیه در این حالت نگه دارید.

3. به آرامی و در حالی که به داخل نفس می کشید ، دمبل را از همان مسیر قبلی پایین برده و حرکت را برای دست مخالف هم اجرا کنید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده برای هر دست تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی : می توانید این حرکت را با طناب متصل به دستگاه سیم کش هم اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)