بالا کشیدن هالتر با جلو بازو

بالا کشیدن هالتر با جلو بازو
بالا کشیدن هالتر با جلو بازو
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : متوسط

1. یک هالتر را در حالی که کف دست ها رو به جلو قرار دارد گرفته و آرنج ها را نزدیک بدن نگه دارید. این وضعیت شروع است.

2. همزمان با بیرون دادن نفس تان ، آرنج ها را در پشت بدن نگه داشته و هالتر را به بالا و به سمت  بالا تنه بکشید. دقت کنید که شانه ها را ثابت نگه دارید.

3. به آرامی هالتر را به وضعیت شروع برگردانید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دمبل یا دستگاه اسمیت هم انجام دهید.

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)