جلو بازو دمبل متناوب

جلو بازو دمبل متناوب
جلو بازو دمبل متناوب
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. یک جفت دمبل را در دست گرفته و صاف بایستید. آرنج ها باید نزدیک بدن قرار داشته و کف دست ها به سمت ران ها باشد.

2. در حالی که بازوها را ثابت نگه داشته اید ، با چرخاندن مچ دست راست و منقبض کردن عضله جلو بازو  دمبل را تا جایی که با شانه ها در یک سطح قرار گرفته و  کف دست ها رو به بدن قرار گیرد، بالا بیاورید. دمبل ها را در بالاترین نقطه حرکت یک ثانیه نگه دارید. نکته: در طول اجرای حرکت فقط ساعد ها را تکان دهید.

3. همزمان که به داخل نفس می کشید ، به آرامی دمبل را به نقطه شروع برگردانید. نکته: هنگام پایین آوردن دمبل ، مچ دست را بچرخانید تا مجددا کف دست ها به سمت ران ها قرار گیرد.

4. حرکت را اینبار برای دست چپ اجرا کنید.

5.  تناوب حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید .

سایر مدل های تمرینی:

مدل های متفاوتی برای این حرکت وجود دارد ، برای مثال می توانید این حرکت را به صورت نشسته روی نیمکت با یا بدون پشتی و یا به صورت  همزمان با هم برای هر دو دست نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)