جلو بازو دمبل

جلو بازو دمبل
جلو بازو دمبل
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

  1. در حالی که در هر یک از دست های خود یک دمبل گرفته اید ، راست بایستید ، آرنج ها  را نزدیک بدن نگه دارید ، کف دست ها باید به سمت جلو باشند . این وضعیت شروع حرکت است .
  2. در حالی که قسمت بالایی بازو را ثابت نگه داشته اید ، دست ها را از ناحیه آرنج بالا بیاورید و نفس خود را بیرون دهید . به بالا آوردن تا زمانی که عضلات جلوبازو کاملا منقبض شده و دمبل ها در سطح شانه  قرار بگیرند ، ادامه دهید . این وضعیت را با یک مکث کوتاه حفظ کرده و عضلات جلوبازوی خود را منقبض کنید .
  3.  در حالی که به داخل نفس می کشید، به آهستگی دمبل ها را پایین آورده و به وضعیت شروع حرکت برگردانید .
  4. حرکت را به تعداد توصیه شده انجام دهید .

سایر روش ها برای اجرای این حرکت :

  • حالت های مختلف زیادی برای انجام این حرکت وجود دارد . به عنوان مثال ، این حرکت را می توانید به صورت نشسته روی میز با یا بدون پشتی انجام دهید. یا می توانید حرکت را به صورت تناوبی ابتدا برای دست راست سپس برای دست چپ انجام دهید.

 

  • همچنین می توانید در ابتدای حرکت کف دست های خود را به سمت بدن گرفته و در حین انجام حرکت کف دست را به سمت داخل بگردانید . در وضعیت بالایی حرکت کف دست ها باید به سمت شما باشند . برای انقباض بیشتر عضله، مطمئن شوید که انگشت کوچک دست شما بالاتر از انگشت شصت قرار گرفته باشد،

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)