جلو بازو هالتر ایستاده با هالتر خمیده

جلو بازو هالتر ایستاده با هالتر خمیده
جلو بازو هالتر ایستاده با هالتر خمیده
وسیله تمرینی
هالتر خم

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. هالتر لاری را از قسمت خارجی  آن در دست گرفته و صاف بیایستید. کف دست ها باید رو به جلو و کمی به سمت داخل خم شده باشند. آرنج ها را نزدیک بدن نگه دارید. این وضعیت شروع است.

 

2.  در حالی که بازو ها را ثابت نگه داشته اید با انقباض عضلات جلو بازو و حرکت ساعد ها ، هالتر را بالا بیاورید و نفس تان را بیرون دهید.

 

3. بالا آوردن را تا جایی که عضلات جلو بازو کاملا منقبض شده و هالتر هم سطح با شانه ها قرار گیرد ادامه دهید .کمی مکث کرده و انقباض عضله را در این موقعیت  حفظ کنید.

 

4. همزمان با تنفس به داخل ، هالتر را به آرامی به نقطه شروع برگردانید.

 

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

 

سایر مدل های تمرینی این حرکت :

 

  •      میتوانید این حرکت را با میله خمیده متصل به دستگاه سیم کش هم اجرا کنید. این مدل فشار خوبی بر عضلات جلو بازو وارد خواهد کرد.
  •     به منظور اهداف تمرینی متفاوت ، می توانید فاصله دست ها از یکدیگر را بیشتر کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)